img

Erenler Kitabı - Tezkiretü’l-Has

Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî SATIN AL

İbrâhîm Hâs’ın hemen tamamı tasavvuf tarihi, felsefesi ve edebiyatıyla ilgili olan eserleri arasında bulunan ve şu ana kadar değerlendirilmeyen çok mühim bir eseri de tasavvuf büyüklerinin hayâtlarını, menâkıbını ve veciz sözlerini derleyip yorumlayan “Tezkiretü’l-Hâs” adlı velîler tezkiresidir. ...

Daha Fazla
img

Seyr ü Sülûk Mektupları

Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî SATIN AL

İbrahim Ağa dervişliğe intisap ettiği günden irşâd olduğu ana kadar yaşadığı bütün manevî hal ve makamları, görmüş olduğu rüyâları azîzin emriyle kendisine yazmış, Üsküdarlı Azîz de bu mektupların cevaplarını yazıp İbrahim Ağa’ya bildirmiştir. Enderunlu İbrahim Ağa’nın “Mürâselât” veya “Mektûbât”...

Daha Fazla
img

13. asırdan 19. asra kadar olan zaman diliminde yaşamış olan şairlere ait 223 divan ve mesnevinin taranması sonucu elde edilen beyit ve bendlerden hareketle; nefsin yapısı, özellikleri, sıfatları, mahiyeti, mertebeleri, kuvveleri, akıl-kalp ve ruh ile olan ilişkileri, dinî yapılarla kullanımı, ta...

Daha Fazla
img

Nereden Gelip Nereye Gidiyor İnsan

Denizlili Mehmed Emin Efendi SATIN AL

Bu kitap bir insanın laboratuarsız, referanssız, dipnotsuz, felsefesiz sadece tefekkür ve tezekkürle yahut akıl ve gönül yoluyla hangi âlemlere kadar uzanabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Mehmet Emîn Efendi bu eserinde; insanın yaratılış macerasını, Hakk’ı bilmesini, Hakk’ın insandaki ...

Daha Fazla
img

Tokat-Zile’de doğan ve ömrünün büyük kısmını Sivas’ta geçirdiği için “Sivâsî” unvanıyla anılan Şemseddîn-i Sivâsî, XVI. yüzyılın önemli âlim ve ârif zâtlarından biridir. Hazret-i Sivâsî, Sivas’taki dergâhında ve Meydan Câmii’nde 33 yıl boyunca insanlara vaaz ve nasihatler etmiş, “insan” yetiştirm...

Daha Fazla

Önerilen Kitaplar

Çok Satanlar

Duyurular

Yeni Çıkan Kitaplarımız

 

(Raflarda)

H Yayınları'nda Osman Kemâlî Hz. Konuşulacak

 

Bu Cuma (22 Eylül) saat 16.00 'da yayınevimizde Mustafa Tatcı ve Haluk Öztap'ı ağırlıyoruz.

Yeni Kitap: Tasavvuf Eğitiminde Nefs Tevhîd Zât (Çok Yakında Raflarda)

 

Yakında çıkıyor: Tasavvuf Eğitiminde NEFS, TEVHÎD, ZÂT (Risâle-i Rüşdiyye) - Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî

Yeni Kitap Şemseddîn-i Sivâsî Dîvânı (Yakında)

 

Yeni kitap pek yakında raflarda

Yazarlarımızdan

Mustafa Tatcı Akademisyen, Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı

"Çağdaş Yûnus'lar yetiştirmeliyiz."

Leyla İpekçi Yazar

Yunus'un ne dediğini işitmek isteyen yârenler kediye bir tas mama koyarak aşkın şiirini yazmaya başlayabilirler.

Üzgünüz ki, güvenlik amacıyla doğrulamak zorundayız...

Üzgünüz ki, güvenlik amacıyla doğrulamak zorundayız...

Hata!

Tebrikler!

E-Posta adresiniz sistemimimize başarı ile kayıt edilmiştir