img

Hüdâyî Hazretlerinin eserleri içinde en çok okunanı, şüphesiz ilâhîlerini topladığı dîvânıdır. Bu eser Yunus Emre ve Niyâzî-i Mısrî’nin İlâhiyât’ından sonra, gerek yazma ve gerekse matbularının çokluğundan; yapılmış olan onlarca besteli ilâhîsinden anlaşıldığı kadarıyla, Müslüman Türk coğrafyasın...

Daha Fazla
img

Sun‘ullâh-ı Gaybî’nin öne çıkan özelliklerinden birisi “muhakkik bir şair” olmasıdır. O, tasavvuf felsefesine ilişkin konularda, ilim, ahlak, yaratılış ve tenâsüh gibi kozmogonik anlayışlara dair tetkik ve tefekkürleriyle tahsil ettiği düşünceleri risâleler halinde telif etmiştir. Hakikaten Gaybî...

Daha Fazla
img

Hasan Cafer, Niyâzî-i Mısrî’ye yöneltilen suçlamalara karşı görüşlerini açıklarken âyet ve hadîslere; ilim ve irfân sahiplerinin eserlerinden delillere ve Niyâzî-i Mısrî’ye ait mısra ve beyitl...

Daha Fazla
img

Elinizdeki Divân-ı Hikmet, Hayati Bice’nin Ahmed Yesevî ve Divân-ı Hikmet üzerine uzun süredir yaptığı çalışmaların bir meyvesi olarak ortaya çıktı. 252 adet hikmeti içeren bu baskı, bilinmeyen yazmalardan elde edilen yeni şiirlerin de eklenmesiyle en mükemmel metin hâlini aldı.

Daha Fazla
img

Gerçeği Gösteren Ayna, Vassâf Bey’in pek hürmet ettiği ve kendisinden “Hz. Pîr-i Destgîr” yahut “Lücec-i Asrî Hazret-i Mısrî” gibi övgülerle bahsettiği XVII. asır mutasavvıflarından Niyâzî-i Mısrî (1618-1694)’nin iki şiirinin şerhidir. Eserde, “Halk içre bir âyîneyim herkes bakar bir ân görür” ve...

Daha Fazla

Önerilen Kitaplar

Çok Satanlar

Duyurular

H Yayınları 11-19 Şubat Tarihleri Arasında Üsküdar Kitap Fuarı'nda

 

11 Şubat - 19 Şubat tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 3. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarımızla buluşuyoruz.

Sare Çizmecioğlu H Yayınları'nda

 

Ayın Parlak Zamanı isimli kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nden Hatıra dalında ödül alan yazar 28 Ocak'ta H Yayınları'nda.

Mahmud Erol Kılıç - Abdurrahmân Sâmî ve Uşşâkîlik

 

SÖYLEŞİ - İMZA Mahmud Erol Kılıç bu cumartesi (26 Kasım) H Yayınları'nda... Kılıç, saat 17:00'de başlayacak olan programda, Anadolu'yu mayalayan manevî yollardan biri olan Uşşâkî yolunu ve son dönemin büyük âriflerinden Abdurrahmân Sâmî Niyâzî Hz.'ni anlatacak.

Yazarlarımızdan

Mustafa Tatcı Akademisyen, Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı

"Çağdaş Yûnus'lar yetiştirmeliyiz."

Leyla İpekçi Yazar

Yunus'un ne dediğini işitmek isteyen yârenler kediye bir tas mama koyarak aşkın şiirini yazmaya başlayabilirler.

Üzgünüz ki, güvenlik amacıyla doğrulamak zorundayız...

Üzgünüz ki, güvenlik amacıyla doğrulamak zorundayız...

Hata!

Tebrikler!

E-Posta adresiniz sistemimimize başarı ile kayıt edilmiştir