Blog

Ali Denizci’yle H Kitap&Kahve’de Söyleşi

Geçtiğimiz günlerde H Kitap&Kahve Ali Denizci'yi sevenleriyle buluşturdu. Sohbetin satırbaşlarından Ayten Şenyurt haber veriyor: “Gönül kıraathanesi” H Kitap&Kahve hatırlarda uzun süre yer edecek bir programa daha ev sahipliği yaptı. Mekânı bir ve kendi yeri bilen Deliler Kahvehanesi’nden Ali Denizci’yi Kitap&Kahve’de her dem bir tas…

Devamını Oku
Ali Denizci’yle H Kitap&Kahve’de Söyleşi

2021 ve Yûnus Emre Ontolojisi

"Tatcı hoca, 'Yûnus düşüncesini dünyaya mal etmek lâzım' diyor. Peki neden sorusuna ise şu cevabı veriyor: 'İnsanların gönül huzuru için buna ihtiyaç var. Davâsı olanın manâsı olmaz. Manâsı olanın davâsı olmaz. Burada davâ cedelleşmek demektir.' " Bir kaç hafta önce, ömrünü Yûnus Emre, Niyazi-i…

Devamını Oku

Medeniyetin Ak Yuvası: Gülzâr-ı Aşk (Mevlid Şerhi)

Türk İslam Medeniyetinin estetik ve birikimini mayalayan bir arifti, Hüseyin Vassâf. Hem öyle bir maya ki, sâde aşk ve irfandan müteşekkil. Fakat ne adını biliriz onun, ne de yazmış olduğu eserleri. Geleneğin topraklarında tıpkı bir arkeolog gibi çalışan ve nerede kendini gizleyen bir hazine…

Devamını Oku
Medeniyetin Ak Yuvası: Gülzâr-ı Aşk (Mevlid Şerhi)
Mevlid’i Yaşayanlar Mânen Yeniden Doğacaklardır

Mevlid’i Yaşayanlar Mânen Yeniden Doğacaklardır

Mustafa Tatcı'nın son kitabı Aşktan Söyler Bu Dilim'den alıntıladığımız bu bölümde Tatcı, "mevlid"den ne anlaşılması gerektiğine, tasavvuf tarihimizdeki mevlid geleneğine, Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ına ve Hüseyin Vassâf'ın Mevlid Şerhi'ne dair açıklamalarda bulunuyor... Gülzâr-ı Aşk’ın, Süleyman Çelebî’nin Vesîletü’n-Necat’ıyla ilgili en kapsamlı araştırma olduğunu söylüyorsunuz. Bu eserle…

Devamını Oku

Her Sonun Başı, Her Başın Sonu

Leylâ İpekçi'nin son kitabı Canım Dosta Gider'den Mevlid Kandili vesilesiyle doğumun anlamlarını arayan bir yazı: Yürüyüş usul usul. Geceyle gündüzün birbirinden çıkarılışı gibi, başa dönmekle sona ulaşmak, iki ucu birbirine bağlamak için; 12 Rebiülevvel! Sevgili isen doğduğun gün ile göçtüğün gün bir. Bunu bir…

Devamını Oku
Her Sonun Başı, Her Başın Sonu

Mustafa Tatcı: Türk-İslâm kültürü meşk kültürüdür

Yazarımız Mustafa Tatcı'nın TÜRKKAD'daki konuşması üzerine Elçin Ödemiş'in kaleme aldığı yazıyı Dünyabizim'den alıntılıyoruz: Aslında Yunus Emre kadar Niyazî Mısrî için yaptığı çalışmalar da önemlidir. Elbette bu iki isim değildir çalışma onun alanı. Yunus Emre’nin izinden giden zatlara ait çalışmaları da mevcuttur. 150 yakın eseri yazın hayatımıza…

Devamını Oku

Yûnus Emre’ye ve Millî Kültür Politikalarımıza Dair

Yakın zamanda yayımladığımız 'Aşktan Söyler Bu Dilim' kitabından alıntıladığımız bu bölümde Mustafa Tatcı, "Türkçe'nin Cebrâil'i" dediği Yûnus Emre'nin niçin önemli olduğunu, Yûnus kültürünü güncelleyerek bugünün hayatına neden tatbik etmemiz gerektiğini, Yûnus kültüründen hareketle millî kültür politikalarımızın nasıl yetersiz kaldığını ve neler yapılması gerektiğini anlatıyor...…

Devamını Oku
Yûnus Emre’ye ve Millî Kültür Politikalarımıza Dair
Semih Kaplanoğlu ile “Manevî Gerçekçilik” Üzerine

Semih Kaplanoğlu ile “Manevî Gerçekçilik” Üzerine

Semih Kaplanoğlu'nun hayatı ve filmografisi üzerine yapılan bir nehir söyleşiden oluşan Yusuf'un Rüyası kitabı Kaplanoğlu'nun çocukluğundan bugüne kadar renkli hayatından, edebiyatla ilişkisinden, sinema serüveninden ve film anlayışından izler taşıyor. Alıntıladığımız bölümde Kaplanoğlu manevî gerçekçiliğin çerçevesini çiziyor... Bir söyleşinizde “manevi gerçekçilik” diye bir kavram kullanıp…

Devamını Oku

Osman Kemâlî Efendi’den “Kurban İbadeti” Üzerine

"Ey insanoğlu! Önüne gelen ve bin meşakkata katlanarak sana kavuşmaya çalışan bu bir lokma nimeti gafletle yeme. O lokma ki sana kavuşmak için feleklerden feleklere, eleklerden eleklere geçerek devredip nihâyet arza düştü. Ot oldu, senelerce muhtelif nebâtlarda dolaştı ve sonunda tasfiyeye uğrayarak hayvâna geçti.…

Devamını Oku
Osman Kemâlî Efendi’den “Kurban İbadeti” Üzerine
INGEBORG BACHMANN | Kendiliğinden tutuşan kalp

INGEBORG BACHMANN | Kendiliğinden tutuşan kalp

"Ingeborg Bachmann’ın eserlerinde bulduğum ‘bitmemiş’ hissi müthiştir, bende ton değiştirerek yıllarca devam eder onun muğlak bıraktığı anlam boşlukları. Bazen uzaklaşsam da, aşındırdığımı düşünsem de eserlerini, sadık bir okuru olarak ona her döndüğümde bana bambaşka cevherler sunmuştur." Leylâ'nın Defteri'nden alıntıladığımız bölümde Leylâ İpekçi, en çok…

Devamını Oku

Nusret Tura’nın Şiirlerine Takrîzi

2017 yılında, Nusret Tura'nın şiirlerini bir araya getirdiğimiz "Erler Demine" kitabının takdiminde, Mahmud Erol Kılıç Nusret Tura'yı şu cümlelerle tarif ediyor: "Fatih dersiâmlarından, Mesnevîhan, Süleymaniye Kütüphanesi eski müdürü ve aynı zamanda Tarîk-i Uşşâkî meşâyıhından Arapgirli Mehmed Hazmi Efendi’nin (1880 – 1961) talebelerinden olan Mehmed…

Devamını Oku
Nusret Tura’nın Şiirlerine Takrîzi
Hüseyin Vassâf Bey’in Bir Eserinin Mâcerâsı

Hüseyin Vassâf Bey’in Bir Eserinin Mâcerâsı

20. yüzyılın kültür ve irfân hayatının önemli simalarından Hüseyin Vassâf Bey, Sefîne-i Evliyâ, Gülzâr-ı Aşk, Mürâselât, Mir'ât-ı İncilâ-yı Hakîkat gibi değerli eserlerin müellifi. Önemli bir tasavvuf tarihçisi, metin şârihi ve şair olan Vassâf Bey aynı zamanda İstanbul'un köklü tasavvuf ekollerinden biri olan Uşşâkî tarîkatinin…

Devamını Oku

Bayezid ile Cem’in Hasedi Değil Hasreti

"HİKÂYELERİMİZ TARİH KİTAPLARININ SOĞUKLUĞUNA HAPSEDİLEMEYECEK KADAR CANLI" “Bizler tarih kitaplarında olayları, neden ve sonuçlarını tek yönlü bir bakış açısıyla ele almaktan öteye gidemeyen bir kuşağın çocuklarıyız. Satırlarından insanî bir zaruret, heves, keder yahut bunun aksi duygular çıkaramazsınız. İhtiraslar vardır, siyah ve beyazlar, haklı ve…

Devamını Oku
Bayezid ile Cem’in Hasedi Değil Hasreti
Leylâ İpekçi “Kimsenin Rüyası”nı Tavsiye Ediyor

Leylâ İpekçi “Kimsenin Rüyası”nı Tavsiye Ediyor

Roma'da yaşarken Tevere nehri kenarında hayal edilmeye başlanmış bir roman. Firdevs kardeşim romanı bitirdiğinde artık birkaç şehirden dönüp İstanbul'a çoktan gelmişti. Farklı aşamalardan geçti kalemi de bu roman gibi. Yazmayan bilmez; altyapıyı kurmak ve anlatım dilini belirlemek temayı belirlemekten çok daha önce gelir romanda. Firdevs bu süreci…

Devamını Oku

Hakikatin bir rüyanın eteklerinden zamana serildiği roman: Kimsenin Rüyası

Fatih’in mahdumları... Sultan Bayezid Han ve Cem Sultan. Bir tarafta halim selim tabiatının yanı sıra cesareti ve merhametiyle Fatih’in bıraktığı boşluğu doldurmuş Sultan Bayezid. Bu sultan ki muhabbet ehli taifesine ünsiyetinden sebep Bayezid-i Velî diye nam almış. Diğer yanda cesareti, mertliği ve letafetini kendinde…

Devamını Oku
Hakikatin bir rüyanın eteklerinden zamana serildiği roman: Kimsenin Rüyası
Siyaset meydanı da ‘akleden kalb’e dahil

Siyaset meydanı da ‘akleden kalb’e dahil

Kameralar gerçeği göstermiyor, haberler ikna edemiyor, ebeveynler çocuklarını terbiye edemiyor, anlamak ve hemhâl olmak kavuşturmuyor, vermek kıymetlendirmiyor, gayret takdire değmiyor, giyinmek örtmüyor, soyunmak açmıyor, merhamet onurlandırmıyor, dayanışmak bereketlendirmiyor. Saniyelerle algılanıyor dönüşüm. Değişimi izlemek için hız göstergeleri yeni birim bulup ölçene kadar, bir çağ daha…

Devamını Oku

Yakında

Mustafa Tatcı'nın otuz yılı aşkın mesaisinin ürünleri olan Yûnus Emre Dîvânı ve Yûnus Emre Yorumları'nın yeni baskıları yakında çıkıyor...

Devamını Oku
Yakında
Hala Sultan Kitap Günleri Tarih Söyleşilerine Ev Sahipliği Yapıyor

Hala Sultan Kitap Günleri Tarih Söyleşilerine Ev Sahipliği Yapıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Lefkoşa’da düzenlenen Hala Sultan Kitap Günleri, söyleşi etkinlikleriyle sürüyor. Kitap Günleri kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen söyleşilerin ilki, Türk Tarih Kurumu Başkanı…

Devamını Oku

Dr. Mustafa Tatcı’nın sunumuyla gerçekleştirilecek olan Yunus Emre Okumalarına davetlisiniz

Dr. Mustafa Tatcı'nın sunumuyla gerçekleştirilecek olan Yunus Emre Okumalarının dördüncüsü, 10 Mayıs Cuma günü saat 18.15'de, enstitü konferans salonunda yer alacak. Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.

Devamını Oku
Dr. Mustafa Tatcı’nın sunumuyla gerçekleştirilecek olan Yunus Emre Okumalarına davetlisiniz
Viyana’da Yunus Emre anlatıldı Viyana’da düzenlenen Yunus Emre konferansında konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Tatcı, “Son 700 yıllık zaman zarfında 3 bine yakın şair, Yunus’un izini takip etmiştir.” dedi.

Viyana’da Yunus Emre anlatıldı Viyana’da düzenlenen Yunus Emre konferansında konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Tatcı, “Son 700 yıllık zaman zarfında 3 bine yakın şair, Yunus’un izini takip etmiştir.” dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği öncülüğünde, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Birliğin ve Sevginin Dili Yunus Emre" konferansı düzenlendi. Türk dilinin en önemli şairlerinden Yunus Emre’nin şiirlerine yansıyan hayat felsefesinin anlatıldığı konferansta konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Tatcı, Yunus…

Devamını Oku

TYB 2018 Yılının Ödülleri 27 Nisan’da Ankara’da verilecek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) “2018 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri 27 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da verilecek. TYB’nin ilk defa 1981 yılında başlattığı “Türkiye Yazarlar Birliği Ödülleri” 38 yıldır aksatılmadan sürdürülüyor. Türkiye’nin en istikrarlı ödüllendirmesi, edebiyat, ilim ve sanat çevrelerinde büyük ilgi ile…

Devamını Oku
TYB 2018 Yılının Ödülleri 27 Nisan’da Ankara’da verilecek
Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi Üzerine Bir Değerlendirme

Hallac-ı Mansur Menakıbnamesi Üzerine Bir Değerlendirme

Menkıbeler, din/tasavvuf büyüğü kabul edilenlerinin veya kahramanlıklarıyla tebarüz eden kişilerin hayatlarını anlatan metinlerdir. Bu tarz eserler manzum veya mensur olarak kaleme alınmış ve edebiyatta bir tür olmuştur. Tasavvufun kırılma dönemlerinde toplumsal hayatta daha fazla önem kazanmasıyla halkın gündemi olması ile de bu tür eserler…

Devamını Oku

Çitlembik’in Maceraları

‘’Benim küçük dostlarım,Siz sanıyorsunuz ki burada yazılanların hepsi birer hikâye.Çitlembik ve Sarıncak dede de aslında birer hikâye kahramanı…Fakat size bir sır vermeliyim, yaklaşın yamacıma: Sarıncak dede aslında yıllaaaar yıllar önce gerçekten yaşadı.Asıl adını unuttuğunu söylüyor ama ben biliyorum ne olduğunu: Sarı Saltuk. Evet, eskiden…

Devamını Oku
Çitlembik’in Maceraları
Bir Sufi Niçin Mektup Yazar?

Bir Sufi Niçin Mektup Yazar?

Mektup bugünün insanının pek fazla değer ve önem atfetmediği bir iletişim aracı. İnsanların durmadan hareket ettiği, dikkatlerin darmadağınık olduğu şu hız ve haz çağında, mektup gibi ancak günlerle ifade edilecek bir zaman diliminde muhatabına ulaşan ve yine aynı şekilde geri dönüşü olan bir iletişim…

Devamını Oku

Çocuklara Âriflerin Hayatlarından Örnekler

Mustafa Tatcı ve Sevda Urfa’nın hazırladığı Azerbaycan Bilgeleri kitabı, veli zatların hayatları ve hayatlarından hikmetli vakalar anlatılıyor. Feridüddin Attar’ın, Sinan Paşa’nın, Nazmî-zâde Murtazâ Efendi’nin evliya tezkirelerine benziyor. Evliya tezkirelerinde önce velinin nesebi, kısa hayatı ve hayatından hikmetli vakalar anlatılır. Doğum, ölüm tarihleri bazen verilir, bazen verilmez. Mezarı bazılarında…

Devamını Oku
Çocuklara Âriflerin Hayatlarından Örnekler
Niyazi Mısri’nin İzinde Akıp Giden Roman: Dem Yüzü

Niyazi Mısri’nin İzinde Akıp Giden Roman: Dem Yüzü

Leyla İpekçi farklı bir yazar. Seçtiği konular kadar kullandığı dil de değerli ve farklı. İpekçi değişime açık bir yazar. Ruh âlemindeki değişimi sözcüklere, yaşadığı an’a yansıtan ve insanın içinde ilmek ilmek farklı bir dünya kurmayı başaran bir yazar. Yazmanın ve yaşamanın farklı iki unsur olmadığını…

Devamını Oku

Osman Kemâlî Efendi’ye Dair Bir Roman: Ten Cehennemdir

Âriflerin, velîlerin yaşamlarındaki her nokta, okuyucu için birer şifa. Günümüzde tasavvufî romanlara olan yöneliş incelendiğinde, insanların şifaya olan ihtiyaçlarının sürekli arttığını görmek mümkün. Osman Kemâlî Efendi, Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Güllüköy’ünden, Muhammedî kokuyu, nefesi evvela içine çekmiş, sonra da sevenlerine, sevdiklerine o kokuyu ve…

Devamını Oku
Osman Kemâlî Efendi’ye Dair Bir Roman: Ten Cehennemdir
Bir bulutun yağmur olup toprağa karışması hikayesi ‘Düş’

Bir bulutun yağmur olup toprağa karışması hikayesi ‘Düş’

Çocuk ruhların da okuyabileceği bir kitap, Düş. H Yayınları tarafından Mayıs 2016 da yayımlandı. Biz de kitap daha yeni çıkmışken, çok tatlı, güler yüzlü, samimi yazarından Firdevs Kapusızoğlu hanımefendiden imzalı aldık kitabımızı. Çocuk edebiyatı ile ilgili çok fikir sahibi değilim aslında. Oğullarımla birlikte Düş’ü okuyunca bu…

Devamını Oku

İnsan her daim yoldadır: Kimi kendine varmak ister, kimi cihanı hedefler

Seyahat deyince her insanın aklına farklı bir hal veya durum gelir. Muhtevası ve manası en geniş kelimelerden biridir de diyebiliriz. Tarihte yaşanılan savaşlar, göçler, anlaşmazlıklar tüm dünya milletlerini ‘seyahat’ kelimesi ile hemhal etmiştir. Bir devri kapatıp bir devri açan Kavimler Göçü bunun en güzel örneğidir.…

Devamını Oku
İnsan her daim yoldadır: Kimi kendine varmak ister, kimi cihanı hedefler