Biyografi

Author Picture

Mustafa Tatcı

Denizli (Kızılcabölük)’de doğdu (1961). Cumhuriyet İlkokulu’nda (1974), Denizli Lisesi’nde okudu. (1978). Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Tatcı, (1984) Gazi Üniversitesi’nde “Hayretî Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf” konusunda yaptığı teziyle Yüksek lisansını (1986); “Yûnus Emre Dîvânı-İnceleme-Tenkitli Metin” adlı teziyle doktorasını tamamladı (1990). 1986’da Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi’nde yayın kurulu üyesi olarak da görev yapan yazarın Klasik Türk Edebiyatı, Türk Tasavvuf Edebiyatı alanında, özellikle de Yûnus Emre mektebine mensup zatlarla ilgili 150’yi aşkın eseri neşredilmiştir. Yûnus Emre ve Niyâzî-i Mısrî başta olmak üzere tasavvuf edebiyatı klasikleri alanında otorite olarak kabul edilen Tatcı halen akademik çalışmalarına devam etmekte; çeşitli dizi, film ve televizyon programlarına danışmanlık yapmakta ve tasavvuf klasiklerini günümüz insanının anlaması için birçok önemli etkinliğe imza atmaktadır.