Vücûdın her ki sırf etdi Hak’ın ‘ilm-i ledünnünde
Derûnu zevk ile doldu hayât buldu memâtında

*

“Erenlerin Makâmları”, Hacı Bayram-ı Velî’nin gönül çocuğu, İstanbul’un manevî fâtihi Akşemseddîn Hazretleri’nin “Makâmât-ı Evliyâ” adıyla kaleme aldığı  bir eseridir.
Bu hacmi küçük, mânâsı büyük eser tıpkı İbn Arabî’nin Fusûs’u gibi Resûlullah’ın rûhaniyetinden zuhûr etmiştir.  O mânâ ki bize, zât tevhîdinin idrâk edildiği fenâ ve bekâ makâmlarından seslenir.
Eserde “mürşid, mürîd, velâyet, tevhîd,  fenâ, hikmet, âdemiyyet, cezbe, tasarruf, kâmiller, âşık ve mâşûk, sülûk,  salât, marifet, anâsır-ı erbaa” gibi konularla ilgili kısa, çarpıcı ve özlü bilgiler verilmektedir.  Risâlede işlenen konuların satır aralarında diğer tasavvuf klasiklerinde her zaman rastlanmayacak derecede çarpıcı nüktelerin olması, Şeyh’in tevhîd deryâsındaki derinliğini göstermektedir.

*

Ehline mâlûmdur ki “Erenlerin Makâmları” akademiye malzeme olsun diye değil, gönlü yangına düşmüş mânâ yolcularına tefekkür edip hakikatten gıdalansınlar diye kaleme alınmıştır.
Bu eser yolun inceliklerinden haberdâr olmak isteyen yolculara Akşems’in himmetidir vesselâm.

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Erenlerin Makâmları” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir