Hüseyin Vassâf, tasavvuf edebiyatı tarihimiz ve mutasavvıfların tercüme-i hallerine dair yazmış olduğu eserleriyle kültür tarihimizin son dönemlerine dair önemli bilgiler veren âbide şahsiyetlerden biridir. Onun özellikle Osmanlı coğrafyasında faaliyet gösteren tarikatlar; her biri birer manevî eğitim merkezleri durumunda olan tekke ve zaviyeler; halkı manevî yönden irşad etmiş olan mürşid ve şeyhler, bunların yetiştirdikleri mürid ve halifeleri hakkında verdiği bilgileri ihtiva eden eserleri son derece önem arz etmektedir.

Birçok mürşidden beslenen Hüseyin Vassâf’ın gönülden bağlı olduğu mürşidlerinden birisi de Şuayb Şerefeddin Efendi’dir. Vassâf Bey, Şeyh Şuayb Şerefeddin Efendi’nin Hasan Sezâî-i Gülşenî’nin bir gazeline yaptığı şerhine hayran kalmış ve hiç görüşmeden Onunla sekiz sene mektuplaşmış, daha sonra Edirne’ye giderek kendisine intisap etmiştir. Kendisiyle görüşmesinden sonraki ve önceki mektuplarıyla, şeyhinin ailesi, halifeleri ve sevdiklerinden gelen ve bunların bazılarına cevaben yazdığı mektuplardan oluşan Mürâselât adlı eseri de Vassâf ’ın hayatı ve fikir dünyası açısından oldukça önemlidir.

Hüseyin Vassâf’ın Şerefeddin Efendi ve Onun yakınlarıyla çok samimi bir üslupla görüştüğü bu mektuplarda; mutasavvıfların hayatları, İbn-i Kemâl ve Niyâzî-i Mısrî’nin şiirleri, bazı tasavvufî konuların izahı, önemli kitaplar üzerine yapılan yorumlar, bazı rüyaların tabirleri gibi konularda doyurucu bilgiler bulacak; gönül ehli ve kalem erbâbı iki büyük zâtın bu zarif mektuplarını büyük bir zevkle okuyacaksınız.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Letters from Rose Garden

Exchange Letters

 

Hüseyin Vassâf is an important character of our cultural history for his works which are giving crucial information about our Sufism history and experiences of Sufis regarding to our recent period cultural history. He left us extremely important works touching on the points such as Sufi Orders which were active in Ottoman geography; dervish lodges (tekke) and hermitages that each of was such a training centre; Sufi Masters (murshid) and Sheikhs who armed people in gaining wisdom (irshad); disciples and successors (khalifa) who were raised by those Murshid and Sheikhs.

Hüseyin Vassâf was inspired and fed by various murshids in particular Şuayb Şerefeddin Efendi. Vassâf Bey was absolutely enthused with Sheikh Şuayb Şerefeddin Efendi for his paraphrase of one of the lyrics belonging to Hasan Sezâî-i Gülşenî therefore he corresponded with him for eight years without meeting face to face ultimately went to Edirne for initiation. This work, “Exchange Letters” is comprised of letters from Hüseyin Vassaf’s Sheikh written before and after their meeting. It also contains some letters from the other family members, khalifs and followers of his Sheikh and certain reply letters which are crucial to provide an insight into Vassaf’s life and his world of ideas.

Embracing all readers through its intimate style, “Exchange Letters” gathers the letters between Hüseyin Vassâf and Şerefeddin Efendi and his relatives which reveal fulfilling information about highlights of Sufi’s life, certain poems of İbn-i Kemâl and Niyâzî-i Mısrî, explanations on some mystical subjects and dream analysis. Readers will enjoy with those graceful letters between two almighty wordsmith men of heart.

 

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559119
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı432
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2016
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

 

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Gül Bahçesinden Mektuplar” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir