Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi

Stok kodu: 9786059559027 Kategoriler: , ,

Hallâc-ı Mansûr, Bağdat havalisinde yaşamasına rağmen Arap ve İran edebiyatından ziyade Türk edebiyatında söz konusu edilmiştir. Denebilir ki müslüman topluluklar içinde o, en fazla Türkler tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. Bir XIV.-XV. asır metni olan “Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr”un geniş bir muhitte okunmasından da bu anlaşılacaktır.

Bizim, “Hallâc-ı Mansûr’un Menâkıbnâmesi” başlığıyla hazırladığımız bu eseri hazırlamaktan gayemiz şu noktalarda toplanabilir: Birincisi bu eser, Eski Türkiye Türkçesiyle yazılan ilk manzûm menâkıpnâme örneklerindendir. Dolayısıyla tasavvuf tarihi araştırmalarında mühim bir yeri vardır. İkincisi eser, Hallâc’ın hayatını ve inancını sade bir dille ve açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Üçüncüsü bu eser, Eski Türkiye Türkçesi araştırmaları açısından oldukça değerlidir.

“Hallâc-ı Mansûr’un Menâkıbnâmesi” üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Hallâc’ın hayatı, inancı ve eserleri ele alınmıştır. Burada verilen bilgiler daha ziyade Hallâc uzmanı olarak tanınan M. L. Massignon, R. Nicholson, Yaşar Nuri Öztürk gibi ilim adamlarının yazdıklarına ve Attâr’ın Tezkiretü’l-Evliyâ’sına dayanmaktadır. İkinci bölümde ise dünya ve Türk edebiyatında Hallâc-ı Mansûr, Niyâzî’nin “Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr’u ve Niyâzî’nin kimliği araştırılmıştır. Çalışmamızın asıl gayesi Niyâzî’nin “Menâkıbnâme-i Hallâc-ı Mansûr” (Mansûrnâme) adlı eserini ortaya koymaktır. Üçüncü ve esas bölümde ise metnin çevirisi bulunmaktadır.

Eserin sonunda Hallâc araştırmalarına katkıda bulunmak için üç metin daha ilave ederek eseri zenginleştirdik. Bunlar; Abdülkadir Geylânî, İbrahim Hâs ve Tâhirü’l-Mevlevî Hazretlerinden yapılmış iktibaslardır. Son bölümde ayrıca küçük bir sözlük ile eserde geçen mekân ve şahıs isimlerine ait indekse yer verilmiştir. İnceleme sonundaki bibliyografyaya ise birinci dereceden kullandığımız kaynaklar alınmıştır.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Epics of Hallâc-ı Mansûr

 

Even though Hallâc-ı Mansûr lived around Bağdat he was mentioned within Turkish literature rather than Arabian and Iranian literatures. We can say that he was most liked and got across by Turks among Muslim communities. As it is seen from the readers spreaded far and wide Epics of Hallâc-ı Mansûr was a 14th -15th centuries text.

Our purpose of publishing this work entitled “Epics of Hallâc-ı Mansûr” can be specified as below. First of all it is one of the first examples of poetic epics written in Old Turkish language which can be a key work for researches on Sufism history. Secondly, those epics tell about Hallâc’s life and faith obviously in a plain language.

Thirdly, this work is quite precious in terms of Old Turkish researches. “Epics of Hallâc-ı Mansûr comprises of three chapters. In the first chapter issues on Hallâc’s life faith and works are addressed. All information provided herein is based on the studies of experts on Hallac such as M. L. Massignon, R. Nicholson, Yaşar Nuri Öztürk including references from Feriduddin Attâr’s work entitled “Collected biograpghies of Beloved Sufis”. In the second chapter certain point of views on Hallâc-ı Mansûr from world and Turkish literatures and information are provided based on the researches relating the identity of Niyazi Mısri and his work entitled “Epics of Hallâc-ı Mansûr. The major purpose of our study is to present the work of Niyâzî entitled “Epics of Hallâc-ı Mansûr” (Mansûrnâme). In the third and main chapter you will find the translation of the text.

At the end of the work it is enriched with the addition of three more texts in order to contribute the researches. Those are quotations from great Sufis Abdülkadir Geylânî, İbrahim Hâs and Tâhirü’l-Mevlevî. In the final chapter a glossary list and index list are presented containing place and person names mentioned in the work. At the end of research, you may find a bibliographia that contains the primary resources we used.

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559027
Boyut13,5 x 21
Sayfa Sayısı224
Basım Yeriİstanbul
Baskı3
Basım TarihiAralık, 2018
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.