Back Cover
İçeriğine Bak

Tarih içinde insana, İslâm’ın hakîkatini öğretip yaşatan manâ yollarından birisi de “Halvetiyye tarîkati” olmuştur. On iki hak yoldan biri olan Halvetiyye erkânı, Hz. Peygamber’in manâsından zuhûr edip Hazret-i Alî’ye intikâl eden Nûr-ı Muhammedî sırrının vârisi âbid, âşık ve ârif gönüllü müctehid ve müceddid azîzlerin silsilesidir. Bu silsile Hz. Peygamber’den Hz. Alî’ye; Hasan-ı Basrî’den İbrâhîm Zâhid-i Gilânî’ye ve ondan Ömer-i Halvetî’ye gelinceye kadar tevhîd-i zât sırrını yaşayan ve temsîl eden pîrlerin -Cüneydiyye, Sühreverdiyye, Ebheriyye, Zâhidiyye gibi- kendi isim ve lakabıyla anılarak gelmiştir. Bu isimlendirmelerin özde hiç bir kıymeti yoktur. İşin aslına bakarsanız zât postunda kim varsa devrân onundur.

“HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI” başlığıyla hazırladığımız bu eserde altı temel konu ele alınmaktadır. Girişte Halvetiyye’nin silsilesi kısaca verildikten sonra tarîkatin teşekkül ve tekâmül safahatında en önemli isimlerden olan İbrâhîm Zâhid-i Gilânî’den Ömer-i Halvetî’ye, evrâdını tanzîm eden Yahyâ-yı Şirvanî’den yine erkânın kemâl devrine ulaşmasını sağlayan Pîr-i sakaleyn Şabân-ı Velî’ye kadar gelen zât postları ele alınmıştır. Yine “Hz. Pîr Şabân-ı Velî’nin Hayatı-Silsilesi- Erkânı” adlı bölümde Hz. Pîr’in, günümüze kadar gelen silsilesi ve Şabâniyye ele alınmıştır.  Elinizdeki eserde Şabânî dervîşânından İbrâhim Hâs tarafından yazılan menâkıpnâme ilk defa okuyucu ile buluşmaktadır. Silsileden gelen Ömer Fuâdî’nin yazdığı menâkıpnâmenin 18 ayrı yazmasından hareketle ve yepyeni bilgilerle yeniden hazırlandığını belirtelim. Yine Fuâdî’nin kayıp mufassal menâkıpnâmesinin eserde ilk defa değerlendirildiği muştusunu da verelim. Eser Fuâdî’nin “Türbenâme, Silsilenâme-i Halvetiyye”siyle, “Şabânî/Halvetî Evrâdı” olan “Evrâd-ı Settâr”ın güzel bir yazması, çevirisi, meâli ve okunuşuyla birlikte genişletilmiştir.

“HAZRET-İ PÎR-ŞABÂN-I VELÎ KİTABI” okuyucunun bu yüce erkâna içerden bakmasını sağlayacak yepyeni bilgilerle zevkini, aşkını ve irfânını arttıracaktır. Nihâyet bu eser, yüce gönüllü mürşidimiz, pîrimiz, sultânımız Şabân-ı Velî’nin tarihî ve irfânî hayâtını anlatan bir mukaddimedir. “Sonumuz önümüzden gürdür” vesselâm.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Hazrat Pîr Shaban Weli Book

 

Thorughout history Khalvati Sufi Order has been one of the spiritual paths teaching people the true meaning of Islam. Khalvati Order is one of the authentic paths of twelve Sufi Orders rose from the secret of Divine Light of Hz. Muhammed and transmitted to Hazrat Ali and all through the lineage consisting of beloved and gnostic successors. The Khalvati Sufi Order lineage starting with Hz. Prophet and continueing with Hz Ali, Hasan-ı Basrî, İbrâhîm Zâhid-i Gilânî has different branches which are known with different names up to Hz Ömer Khalwati such as -Cüneydiyye, Sühreverdiyye, Ebheriyye, and Zâhidiyye. Actually those names are unimportant. From whom the “Unity of Essence” is revealed, he is the possession.

Entitled book “HAZRAT PÎR SHABAN WELI BOOK” handles 6 basic subjects. In the instruction part following the brief information about the Khalwati lineage, Sufi Masters from İbrâhîm Zâhid-i Gilânî to Ömer-i Halvetî are handled who were active in the organisation and development of tariqa. Also information is given about Sufi Masters from Yahyâ-yı Şirvanî, the writer of daily prayer practices (ewrad), to Hz. Shaban Weli who carried the organism to the most matured form. In the next part reader is informed about the life of Hz. Pir Shaban Weli, the lineage of Khalwati Sufi Order and its branch Shabaniyye.

In this book epics are presented which were written by İbrâhim Hâs for the first time. Latest information and 18 different manuscripts of epics by Ömer Fuâdî are reprepared and edited. The book is extended with the works of Fuâdî.

“HAZRAT PÎR SHABAN WELI BOOK” will make the reader to look inside of this exalted formation and raise the reader’s pleasure, love, and wisdom. Finally this work is a kind of preface telling the life history and gnostic life of Hz Shaban Weli who is our beloved and almighty Murshid and Pir.
“Our ending is stronger than our presence.” That’s it! (Vesselam)

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559591
Boyut16,5*21
Sayfa Sayısı632
Basım Yeriİstanbul
Baskı2
Basım Tarihi2019
Kapak TürüSert Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Kitap Hakkında Yazılanlar

Mustafa Tatçı, TYB Ankara Şubesinde Konuşacak
Araştırmacı yazar Tatçı: Hikmet ve ilahiler yabancı dillere çevrilmeli
TYB ödülleri sahipleri belli oldu
Mustafa Tatcı (Haz.) (2018). Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı. İstanbul: H Yayınları.
Unesco’ya ‘2019 Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Yılı’ Teklifi

Kitabı Dinle

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.