Osman Kemâlî Hazretleri’nin kalbine gelen manzûm doğuşlarını içeren “Aşk Sızıntıları”nı daha önce “Aşk Sızıntıları Şerhi” (H Yayınları, İstanbul 2016) adıyla kitaplaştırmıştık. Bu sefer de onun sohbetlerini içeren İrfan Sızıntıları’nı irfân ehlinin istifadesine sunuyoruz. İlk kez Baha Doğramacı tarafından hazırlanarak 1987 senesinde yayınlanan eser sadece bir grup seveninin eline geçmiş, genel okuyucuya arzedilmemiştir.

İrfân Sızıntıları Osman Kemâlî Efendi’nin itikâd ve ibâdete dair bazı konuları, seyr ü sülûkun inceliklerini ve bir kısım âyetleri ledünnî derinliğiyle şerh eden risâlelerden oluşmaktadır. Eserde bilhassa imânın ve islâmın şartlarının hakîkî yönleri, “Âmentü şerhi; Hilkat ve insâniyet; İslâmda hac; Esrâr-ı Kur’ân; Elif, Lâm, Mim tefsiri; Bey’at-ı hakîkiye; İnnâ aradne’l-emânete âyetinin tefsîri; İslâm’da vefâ; Hekîm-i kâmil; Mürşid-i kâmil ve sâlikin ahvâlini bildirir bir temsil; Namâz, Zekât ve Oruc’un hakîkatı” gibi başlıklar altında bir sohbet üslubuyla anlatılmaktadır. Biz eserin neşrini yeniden hazırlarken Hz. Kemâlî’nin imâ ettiği manâyı bozmamak kaydıyla bugün için anlaşılmayan kelimeleri sadeleştirme veya parantez içinde verme yoluna gittik. Teberrüken kaydedilen gazelleri daha önce “Aşk Sızıntıları Şerhi”nde yaptığımız gibi açıklayarak anlaşılır hale getirdik.

Eser bu haliyle tasavvufa az-çok âşinâ kişilerce daha kolay okunabilecektir. Ancak unutmamak gerekir ki her tasavvuf klasiği gibi İrfân Sızıntıları da sülûk ehline hitap eden bir el kitabıdır. Zâhirî kafayla gönül işlerinin ârifi olmak mümkün değildir. “İrfân Sızıntıları” hakîkat yolunda müşkilleri olan taliplerin elinden düşürmeyeceği bir ilâhî anahtardır. Bu vesile ile Osman Kemâlî Hazretleri’nin rûhâniyetinden istimdâd dileyerek diyoruz ki: Buyrun aşk ve irfan sofrasına vesselâm.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Leaking Wisdom

 

“Leaking Love” consists of the Divine verses coming from the heart of Hazrat Osman Kemâlî which was previously published with the name “Paraphrase of Leaking Love” (H Publishing, İstanbul 2016). This time we present “Leaking Wisdom” covering his talks for our reader. It was edited by Baha Doğramacı in 1987 for the first time but only a group of follower took this work as it was not offered to general reader.

“Leaking Wisdom” is composed of epistles of Osman Kemali Efendi paraphrasing some Quran verses, specific issues of inner journey and certain subjects about faith and worship in a detailed way through Divine Knowledge. In this literary work topics were explained with a conversation style such as; Spiritual Meanings of Pillars of Faith and Islam; Amentü Paraphrase; Creation and Being Human; Pilgrimage (Hadj) in İslam; Mystery of Quran; Elif Lam Mim Gloss; Essence of Allegiance; Gloss of Verse 72 in Surah Al Ahzab, Fidelity in İslam; Perfect Healer; Mature Human and a Text About Moods of Wayfarer; Essence of Salah, Alms (zaqat) and Fasting.

During the preparation of this new edition, we preferred to use a plan language or to explain meanings in parenthesis with maximum care for avoiding incomprehensibility of the meanings that Hazrat Kemali referred. We simplified and clarified lyric poems (gazelle) to make them understandable like we did before in the study of “Paraphrase of Leaking Love”.

In this manner it can be read easier even by the readers who are not concerned with Sufism. However it should not be forgotten that like all classical Sufi literal work “Leaking Wisdom” is also an esoteric manual book for wise wayfarer. It is not possible to be a wise thorugh a material mentality. “Leaking Wisdom” is an essential Divine key for the aspirants on the way of the Divine Truth.

Hereby, we are asking bless from the spirit of Osman Kemali and we say:

Please welcome to love and wisdom table. That’s it (Vesselam)!

 

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559409
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı332
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2017
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“İrfan Sızıntıları” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir