Tasavvuf düşüncesinin özünü teşkil eden temel kavramlardan biri olan nefs, Kuran’da üç yüze yakın yerde geçmektedir. Yaratılış gayesi, Allah’a ulaşmak olan insanın hedefinin önündeki en büyük engel, nefs olarak kabul edilir. Kuran’da, hadislerde ve çeşitli dinî kaynaklarda nefs, daima menfi bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasavvuf inancında tezkiye edilmemiş nefs, bütün kötülüklerin kaynağı, insanın en çetin düşmanı olarak telakki edilir.

Kavram olarak geniş bir anlam yelpazesine sahip olan nefs, divan edebiyatında şairler ve nasirler tarafından üzerinde durulmuş, manzumelerde çokça işlenmiş bir kavramdır. Bu çalışmada; nefse dair bazı hususlar ifade edildikten sonra divan şiirinde nefsin nasıl ele alındığı izah edilmeye çalışılmıştır.

13. asırdan 19. asra kadar olan zaman diliminde yaşamış olan şairlere ait 223 divan ve mesnevinin taranması sonucu elde edilen beyit ve bendlerden hareketle; nefsin yapısı, özellikleri, sıfatları, mahiyeti, mertebeleri, kuvveleri, akıl-kalp ve ruh ile olan ilişkileri, dinî yapılarla kullanımı, tarihi-mitolojik şahıs ve hayvanlara teşbihi, bu teşbihlerin arka planlarında yatan nedenler toplam 4 bölüm halinde izah edilmiştir. 5. bölümde nefsi tanıtmakla yetinmeyen şairlerin, onu hangi metotlarla tezkiye ve tasfiye ettikleri ortaya konulmuştur. 6. bölümde ise toplam 143 şairin eserlerinden hareketle şairlerin nefs hakkındaki bireysel düşünceleri yüzyıllara göre tasnif edilerek özetle verilmiştir. Böylece divan şairlerinin nefs hakkındaki düşünceleri, tespitleri ilk defa toplu bir şekilde ortaya konulmuştur.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Nafs in Classical Turkish Poems

 

Nafs is one of the basic concepts forming the essence of Islamic Sufi thought which is mentioned nearly 300 times in Quran, hadiths and several religious resources. It is accepted that nafs is the biggest obstacle for human since the goal of creation is reaching out Allah. We often encounter with nafs as a negative factor in Quran, hadiths and several religious resources. In Sufi thought it is believed that nafs is the toughest enemy of human if it is not acquitted and so will be the source of every evil.

 

Nafs, as a concept, has a wide meaning which is a commonly used word in Diwan Literature and other literal works by several poets and authors. In this study certain issues such as effects of nafs and how nafs is considered in Diwan poems are tried to clarify.

 

Nafs subject is approached through couplets and articles based on the detailed analysis of a Poem Collection consisting of 224 poems and Masnawi belonging to poets who lived in the period between 13rd and 19th century. The contents of the subject in 4 chapters are items such as structure of nafs, features of nafs and its nature, levels of nafs and its power, relationship of nafs with mind-heart and soul, usage of nafs in religious concepts, comparison of nafs with historical/mythological persons and animals, the underlying reasons of those comparisons. In Chapter 5, issues such as methods of disciplining nafs are explained by the poets who were not contented with just the definition of nafs. In Chapter 6, reader may find a summary consisting of personal thoughts of 143 poets about nafs which was classified according to the period they lived. By this way, the thoughts and determinations of Ottoman poets were presented as a whole work for the first time.

 

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559386
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı416
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2017
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Klâsik Türk Şiirinde Nefs” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.