“Melâmet Kalesinin Hazînedârı Niyâzî-i Mısrî” ismiyle yayınladığımız bu eser, Hasan Cafer tarafından 1921’de kaleme alınmıştır. Müellif bu kısa etüdünde Niyâzî-i Mısrî’nin mürşidi, dîvânı, tarîkati, meşrebi, doğum tarihi, memleketi ve vefatı hakkında kısa bilgiler verdikten sonra hakkındaki suçlamaları, uğradığı fitneleri, başta Vâni Mehmet ve diğer Kâdızâdeli zihniyete sahip kişilerin ona yaşattıkları sıkıntıları kaleme almaktadır.

Hasan Cafer, Niyâzî-i Mısrî’ye yöneltilen suçlamalara karşı görüşlerini açıklarken âyet ve hadîslere; ilim ve irfân sahiplerinin eserlerinden delillere ve Niyâzî-i Mısrî’ye ait mısra ve beyitlere yer vermiştir. Sadreddîn Konevî, Seyyid Cürcanî, Muhyiddîn İbn Arabî, Üsküdarlı Hâşim Baba, Eşrefoğlu Rûmî, Bedreddîn Simavî, İsmail Hakkı Bursevî, Mevlâna Celâleddîn Rûmî, Molla Câmî, Cüneyd-i Bağdadî, Ömer Nesefî, Sadeddîn Teftazanî ve Carullah Efendi eserlerine ve görüşlerine yer verilen isimlerdir.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Treasurer of Malamat Citadel
Niyâzî-i Mısrî

 

Here is the work entitled “Treasurer of Malamat Citadel Niyâzî-i Mısrî” that was written by Hasan Cafer in 1921. In this brief study, author initially informs us about the Sufi Master and Sufi Order of Niyâzî-i Mısrî, Collection of his Poems, his way of disposition and milestones of his life afterwards he tells about the accusations against Niyazi Mısri, instigations and troubles he had on account of the groups promoting Kadızade mentality (a group of formalist people who were stuck in the rules and forms of the religion by accepting only the madrasa knowledge and refuse mystic knowledge) and in particular Vâni Mehmet.

While Hasan Cafer states his opinions regarding accusiations against Niyâzî-i Mısrî based on Quran verses and hadiths, he presents various excerpts from the works of certain scientists and gnostics including verses and lines from Niyâzî-i Mısrî. Some of the names he made use of their works and comments are given below: Sadreddîn Konevî, Seyyid Cürcanî, Muhyiddîn İbn Arabî, Üsküdarlı Hâşim Baba, Eşrefoğlu Rûmî, Bedreddîn Simavî, İsmail Hakkı Bursevî, Mevlâna Celâleddîn Rûmî, Molla Câmî, Cüneyd-i Bağdadî, Ömer Nesefî, Sadeddîn Teftazanî and Carullah Efendi.

 

Detaylar

Stok Kodu9786054042944
Boyut11 x 16,5 cm
Sayfa Sayısı80
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2017
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Melâmet Kalesinin Hazînedârı Niyâzî-i Mısrî” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.