“Metin Şerhine Giriş”, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi’nde “Metinler Şerhi” dersi hocası Ali Ekrem Bolayır (1867-1937) tarafından kaleme alınmış ve kendi döneminde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ali Ekrem, Türkiye’de klasik metinlerin yorumlanması konusunda Ömer Ferit Kam (ö. 1944) ve Ali Nihat Tarlan (ö. 1978) ile birlikte önemli bir merhaledir.

Ali Ekrem eserinde “klasik Türk edebiyatı” veya yaygın adıyla “dîvân şiiri” ve “tasavvuf edebiyatı”nın konuları, hayal dünyası ve temel kavramları hakkında kısa fakat ehemmiyetli bilgiler sunmaktadır. Klasik Türk edebiyatını anlamak için bu metinlerin temelini oluşturan his, fikir, fesâhat, belâgat, üslûp, edebî meslekler, Kur’ân, hadîs, siyer, felsefe, mantık, astroloji gibi unsur, kavram ve kaynakları açıklamakta; klasik Türk edebiyatının fikrî zeminini ortaya çıkarmaktadır. Yazar, tasavvuf edebiyatının temelini oluşturan özellikle vahdet-i vücûd konusunda Batı ve Doğunun bilgilerini derli toplu bir şekilde özetlemektedir. Bu bahiste Ali Ekrem’in sûfî terimleri konusunda yaptığı açıklamalar tasavvuf edebiyatını anlamada okurun işini kolaylaştırıcı niteliktedir. Ali Ekrem Bolayır, “Metin Şerhine Giriş”in sonunda Fuzûlî, Osman Şems ve Arpaemînizâde Sâmî’ye ait gazelleri şerh ederek ayrıca üç şerh örneği sunmaktadır.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Introduction to Text Commentary

Ali Ekrem Bolayır

 

“Introduction to Text Commentary” was written by Ali Ekrem Bolayır (1867-1937) who was a teacher in Dârülfünûn Faculty of Literature attending the Text Commentary lessons. Later on it became the textbook of the lesson. Ali Ekrem is a well-known name coming with Ömer Ferit Kam (DoD1944) and Ali Nihat Tarlan (DoD1978) in the field of commentary of classical texts in Turkey.

In his literal work, Ali Ekrem presents short but crucial information about “classical Turkish literature” or commonly called as “divine poems” and subjects and basic concepts of “sufi literature. He explains the concepts and sources necessary for understanding classical Turkish literature such as sensation, mentality, facility, declamation, literary style, literal occupations, Quran, hadiths, life of Hz. Prophet, philosophy, logic, astrology underlying those texts; and finds out the intellectual base of classical Turkish literature. Author gives a compact summary of West and East knowledge about the ‘Unity of Existence’ which is the base subject of Sufi Literature. In this regard, explainations of Sufi terms, made by Ali Ekrem, enable reader to understand Sufi literature. At the end of the book, Ali Ekrem Bolayır presents 3 commentary essays belonging to Fuzûlî, Osman Şems, and Arpaemînizâde Sâmî.

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559805
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı208
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2018
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Metin Şerhine Giriş” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.