Tasavvufî mirâc-nâmeler, insanın kendini ve Rabb’ini bilme yolculuğunu yani sülûkunu anlatan eserlerdir. Türk edebiyatı tarihinde manzum veya mensur olarak pek çok mirâciyye kaleme alınmıştır. Muslihüddin Vahyî’nin eseri de bu örneklerden birisidir.

Vahyî’nin 414 beyitlik manzum bir eseri olan Mirâcü’l-Beyân, sûfilerin seyr ü sülûk çıkarırken yaşadıkları hâl ve mertebelerini özlü bir biçimde dile getirmektedir. Bu eserde mirâc terimi, sadece Hz. Peygamber’in manevî urûcu anlamında değil, genel manâda ve özellikle sufîlerin manevî yükselişini ifade etmek, seyr ü sülûku anlatmak için kullanılmıştır. Nitekim tarih boyunca mutasavvıflar, “mirâc” kavramını hem Hz. Peygamber’in mirâcı, hem de kişinin manevî yükselişi olarak değerlendirmişlerdir.

Mustafa Tatcı ve Cemâl Kurnaz’ın “Mirâcın Tasavvufî Boyutu” ismiyle yayına hazırladıkları bu eser, aşk ve irfân yolcularına bir rehber olduğu kadar, dil ve üslup özellikleri bakımından da nadide eserlerimizden biri olma keyfiyetini taşımaktadır. Kitapta Kastamonulu Vahyî’nin kaleme aldığı orijinal metin, sadeleştirilmiş metinle birlikte okura sunulmaktadır.

*

“Âdem, Hakk’ın zâtını bilen, zât sırrı içinde İlâhî mesajları anlayan kişidir. Vicdanî ilmiyle nefsini bilen Rabb’ini de bilir. İlâhî aşkın cezbesini iste ki, cezbe ile zahmetsiz olarak Hakk’a kavuşasın. Hakk’a giden yol ism-i a’zamdan geçer. Ârif isen, durma onu iste, bul. Ey kardeş, Hakk’a ulaşmak istiyorsan, sen de bir insân-ı kâmil bulmaya çalış.”

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Sufic Dimension of Ascension

Description of Ascension

 

Sufic dimension-epistle is a kind of literal work telling about the inner journey of a human on the way of knowing himself (nafs) so his Essence (Rabb). In Turkish Literature history many ascension experiences were written both in poetic and prosaic sytle. The work of Muslihüddin Vahyî is one of them.

“Description of Ascension” written by Vâhyî, is a poetic consisting of 414 couplets reflecting the experiences moods and states of Sufis during their inner journey in a laconic style. The term “ascension” does not only mean the inner journey (mirac) of Hazrat Prophet, it is used to express a wider and general meaning more particularly the inner journey and ascension of Sufis. Hence historically it is assessed that the concept “ascension” is considered to be both the inner journey of Hazrat Prophet and rising of one’s spiritual facts.

“Sufic Dimension of Ascension” edited by Mustafa Tatcı and Cemâl Kurnaz is a manual for love and wisdom seekers as well as a precious work of art for its linguistic and tone features. In the book, the original text written by Vâhyî from Kastamonu is presented together with the simplified text.

*

“Âdem is the one who knows Divine Essence and finds out the Divine messages in the secret of Essence. The one who is wise to himself (nafs) through his inner conscientious knowledge will be wise to his Essence (Rabb). Desire for the ecstasy of Divine love, retrieve the Truth (Haqq) painlessly. The path to the Truth is through His greatest hidden name. If you are a gnostic don’t wait, just desire and find out it. Hey Brother! If you want to reach the Divine Truth (Haqq) search for a superior mature human”

 

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559072
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı164
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2016
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Mirâc’ın Tasavvufî Boyutu” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir