Şeyhi Muslihiddin Mustafa Halveti Divân-ı İlahiyat

 

Büyük gönül ve aşk adamı Niyazi-i Mısri bir beytinde şöyle der:
Biz beş er idik çıkdık bir demde yola girdik
Kırk yılda pire erdik bu sohbete erince

Bu beş erden birisi de elinizdeki ilahilerin şairi Uşaklı Şeyhi ( Mustafa Muslihiddin)dir.
Halveti erenlerinden olan Şeyhi, Elmalılı Ümmi Sinan tarafından yetiştirilmiş olup Niyazi-i Mısrinin yol arkadaşlarındandır.
Mutasavvıf şair, muhtemelen Uşaklı Şeyh Mehmed Efendi (H. 1073/1663)nin oğludur. Onun mahlasının Şeyhi olması bundandır.
Şeyhi, Elmalıda manevi eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Uşaka geri dönmüş ve burada yaşamıştır.
Yunus Emre, Ümmi Sinan ve arkadaşı Niyazi-i Mısrinin üslubuyla yazdığı ilahileriyle Şeyhi, XVII. asırda adından söz edilmesi
gereken önemli mutasavvıf şairlerimizden birisidir.
Ben Şeyhiyem Uşşakiyem didar-ı Hak Müştakıyam
Hüve hüve olalıdan ruh ile candan geçmişim
diyen bu yokluk, aşk ve irfan yolunun yolcusu aşıktan günümüze bir Divan-ı İlahiyat kalmıştır.
Elinizdeki Divan-ı İlahiyatta mutasavvıfımızın gönlünden damlayan 227 adet aşk sızıntısı bulacaksınız.

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Şeyhi Muslihiddin Mustafa Halveti Divân-ı İlahiyat” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir