XVIII. asırda İstanbul’da yaşayan İbrahim Hâs, dönemine ve tasavvuf tarihine kaynaklık eden eserler kaleme almış önemli mutasavvıflarımızdan biridir. Hâs’ın dîvân, menâkıbnâme, tezkire, mektup, silsilenâme ve şerh türünde yazdığı eserler, muhteva bakımından çok güçlü olduğu kadar, dil itibariyle de XVIII. yüzyıl Türkçesi’nin güzel örnekleridir.

Elinizdeki kitap, İbrahim Hâs’ın bazı sûfîlere gönderdiği mektuplardan oluşmaktadır. Derin bir tasavvuf kültürüyle kaleme alınan bu mektûplar, vahdet-i vücûda doğru seyr ü sülûk eden makâm sahiplerine yazıldığı için tasavvuf tarihi ve edebiyatıyla uğraşanlara önemli bilgiler vermektedir. Mektuplardaki gerek sûfiyâne kavramların ve gerekse sembolik ifadelerin yorumları manevî bir idrâk olan “ledün” ilminin anlaşılmasında okuyucunun işini kolaylaştıracak mahiyettedir.

“İmdi benim nûr-ı dîdem; bu sana denilen kelâmlar ma’nâdır. Sakın sûret zannetmeyesin. Bunları anlamağa sa’y eyle. Bu ma’nâların ibâreti sensin. Bu bir kaç kelâmı taşra anlamayasın. Senin vücûdun âlem-i kübrâdır. Bunlar insânda mevcûddur. Eğer ki bu deryâyı geçmeyip deryâda kalırsan inâyete erişemezsin.”

 

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Sufistic Letters

 

İbrahim Hâs, lived in İstanbul in 18th century, has been an important Sufi since his period. Today his works are still resource for the sufi history. His works are the finest examples of 18th century in terms of linguistic with strong contents in various forms such as collected poems, epics, Collected Biographies of Awliyas, letters, lineage of Sufi Order and paraphrases.

The book consists of letters sent to certain Sufis by İbrahim Hâs. Letters, which were written with a deep Sufi culture for the ones who desire to make an inner journey towards Unity of Existence It also contains crucial information for those who study on history and Sufism literature. Both sufistic style of concepts and comments of symbolic expression in the letters make easier to understand the essence knowledge of inner world.

“Now, light of my eye; those words are intangible. Don’t suppose them tangible. Try hard to understand those. You are the total of meanings. All realms are gathered in your existence. If you fail to cross that sea, you will be devoid of reaching mercy.”

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559744
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı88
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2018
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Tasavvufî Mektuplar” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.