Risalatun Nushiyye /Yolcuya Öğütler kitabı nihayet çıktı

Mustafa Tatcı


Risalatun Nushiyye /Yolcuya Öğütler kitabı nihayet çıktı, iki kez üst üste keyifle okumak nasip oldu.
Ne var diye soracak olursanız bu kitapta, ilgi duyduğunuz alana yönelik farklı bakış açısı ile farklı şeyler bulabilirsiniz. Bizim Yunus (K.S) yedi asır önce Anadolu’da yaşayan, Türkçe konuşan insanlara bir pencere, bir koridor, bir patika açmış okuyucusuna yol göstermiştir.
Psikoloji/psikiyatri uzmanlarının bakış açısı ile bu kitaba bakacak olursak. Kitaptaki beyitlerde Yunus, insan psikoljisinde duygu, düşünce ve davranış etkileşimini ele almıştır. Öfke, Kin, kibir, kıskançlık, açgözlülük, cimrilik, dedikodu ve iftira gibi konuları şiirsel olarak incelenmiş ve bu duygu ve davranışlara sahip insanların psikolojik tahlilini yapmıştır. Günümüz psikolojisinin gündemine girmeden 500-600 yıl önce bu konularda çözüm önerileri sunmuştur.

Sosyolojik bakış açısı ile Yunus un yaşadığı yıllarda Anadolu’nun parçalanmış sosyal yapısı, Moğolların istilası, haramilerin köylere, şehirlere verdiği zararlar kötü huyların insanda yaptığı tahribat olarak betimlenmiştir. İyi askerlerin kaleleri tekrar ele geçirmesi sosyal düzeni sağlaması iyi huyların (tevazu, cömertlik, sabır, kanaatkârlık, fakr ve doğruluk gibi) gönüle yerleştirilmesi olarak ifade edilmiştir.
Kişisel gelişimci gözü ile insanın kendini tanıma, iyi kötü kalıplarının farkına varma, kötüden iyiye yönelme, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurma gibi gelişim aşamalarına yönelik, ipuçları ve net önermeler olduğu fark edilmektedir.

Edebiyatçı gözü ile ümmi olan Yunus’ un, bu kadar güzel, sade, öz Türkçe ile herkesin anlayacağı şiirler yazması ve bu durumun herkes tarafından hayret ve hayranlıkla karşılanması bilinen bir gerçektir. Bu kitapta özellikle teşhis (Kişileştirme) söz sanatı Yunus tarafından ustalıkla kullanılmış, iyi ve kötü huylarımız farklı insanlar gibi konuşturulmuş, kavga ettirilmiştir. Aynı zamanda mecazlı öyküleştirici anlatımlar beyitlere dökülerek anlaşılır hale getirilmiştir.

Tasavvufi olarak enasır-ı Erbaa (dört unsur)’dan itibaren varlık aleminin oluşumu ele alınmış, insanı meydana getiren sıfatlar işlenmiş, toprak, su, hava ve ateşten gelen huylarımızın özellikleri belirtilmiştir. Nefsi emareden Mükemmil insana giden yolda akıl duygu ve düşünce terbiyesinin nasıl yapılması gerektiği konusunda rehberlik yapılmıştır.
Kitabın yazarı Mustafa Tatçı, Anadolu’da bulunan İrfani Kültür havzalarının ortaya çıkarılmasında bir arkelog gibi kazı çalışmaları yapan araştırmacı, edebiyatçı akademisyenlerdendir. Yazar bu kültür havzalarında gönüllere inşa edilmiş, yüksek Tekamül Akademi veya medreselerinin ürettiği mesnevi, divan ve risaleleri ortaya çıkarmaya devam etmektedir. Bu kitapta da farklı kütüphanelerde bulunan, Yunus Emre’ nin 6 farklı yazma eserinden elde edilen beyitlerin karşılaştırmalı akademik incelemesi yapılmış ve Anadolu irfanı ile harmanlanarak okuyucunun algılama seviyesine sunulmuştur. Mustafa Tatçı’nın, Yunus Emre ile ilgili kitaplarını okuyan ve seminerlerini takip edenler, bu konularda yazarın çok iyi bir şifre çözücü olduğunu bilirler. Dolayısıyla remizlerle yazılmış Yolcuya Öğütler kitabında da Yunus’un beyitlerinin çözümlemesi yapılmış ve herkes tarafından anlaşılır hale getirilmiştir.

Bu kitap, Yunus Emre’yi sevenler için susamış dudaklara bir yudum su gibidir veya suyu olmayan köye kaynağından kazmalarla kazarak getirilmiş köy çeşmesidir.

Buluttan damlaya, dereden ırmağa, ırmaktan deryaya yol hikayesidir.
İyi okumalar, iyi yolculuklar…

Zülküf Perdeci
19 Ocak, 19:31

Mustafa Tatcı, TYB Ankara Şubesinde Konuşacak

3 Şubat 2020

Nasihatnameleri aynı zamanda siyasetname olarak okumak mümkün mü?

3 Şubat 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.