Tasavvufî menâkıbnâmeler kültür tarihi araştırmalarında ilk müracaat edilecek kaynaklardandır. Arap ve İran edebiyatında din ve devlet büyükleri hakkında yazılan umumî tabakât kitaplarından farklı olarak bizim edebiyatımızda müstakil menâkıbnâmeler daha fazla rağbet görmüştür. Ünsî’nin hayatını anlatan “Hasan Ünsî ve Menâkıbnâmesi” de müstakil sûfî tezkireleri içinde değerlendirilmesi gereken bir eserdir. Hasan Ünsî’nin menâkıbı, dervîşi İbrâhim Hâs tarafından uzun bir zaman dilimi içinde derlenerek şeyhin vefâtından on dokuz sene sonra 1742’de kitaplaştırılmıştır.

Hasan Ünsî, XVII-XVIII. asırlar arasında IV. Mehmed, II. Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed devirlerinde yaşayan, Baltacı Mehmed ve Çorlulu Ali Paşalarla doğrudan veya dolaylı olarak görüşen, Halvetiyye tasavvuf erkânına mensup bir mutasavvıftır. XVII. asrın en yetkin sûfîlerinden, Üsküdar’da ikâmet eden Karabaş-ı Velî Şeyh Ali Atvel tarafından yetiştirilerek ve İstanbul’a gönderilmiştir. Hasan Ünsî’nin irşat faaliyetleri sırasında halk ve devlet erkânıyla olan münasebetlerinin kaydedildiği “Menâkıbnâme” bu özelliğiyle sosyal, siyasal ve kültürel tarih araştırmalarına çok önemli malzemeler verecek niteliktedir. Kanaatimizce bu menâkıbnâme tasavvuf tarihinde “Halvetiyye”, “Şabâniyye” ve “Tasavvuf Tarihi” hakkındaki araştırmalara da önemli katkılarda bulunacaktır.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

Epics of Hasan Ünsî Khalvetî

 

Sufic epics are the primary references for the cultural history researches. Differently from the common biography books of Arabian and İranian literatures about religious men and statesmen, single epics have been much sought after in our literature. “Epics of Hasan Ünsî Khalveti” should be considered as an example of a single epic.

Epics of Hasan Ünsî were compiled in a book 19 years after his death in 1742 by his dervish İbrâhim Has in a long period of time. Hasan Ünsî was a Sufi initiated to Khalveti Order who lived between 17th-18th centuries in the reign of Ottoman Sultans; IV. Mehmed, II. Ahmed, II. Mustafa and III. Ahmed. He had direct and indirect communications with grand viziers Baltacı Mehmed and Çorlulu Ali Paşa. He was trained by one of the most efficient Sufi Masters in 17th century Karabaş-ı Velî Sheikh Ali Atvel in Üsküdar and sent to İstanbul. His Epics are crucial records for social political and cultural history researches based on its content regarding to Hasan Ünsî’s contacts with community and statesmen during his spiritual guidance. We believe those Epics will contribute greatly to the researches about “Khalvetiye” “Shabaniye” and “Sufism History”

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559034
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı320
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2016
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

 

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Hasan Ünsî Halvetî ve Menâkıbnâmesi” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.